FRAMNÄSGRUPPEN

Om Dig För Dig

Vi erbjuder kvalificerat stöd för människor i kris. Du möts av omtanke, professionalitet och kompetens.

Läs mer

Familjerådgivning

Vi lever vår vision genom att erbjuda ett stort utbud av tjänster som.

Vi lever vår vision genom att erbjuda ett stort utbud av tjänster som ger människor verktyg att utvecklas och att lösa motgångar. Mötet med Framnäsgruppen genomsysras av tjänstvillighet, humanistisk människosyn, gott bemötande och en stark tilltro till alla människors kapacitet och motivation för att nå sina egna mål. Mötet med Framnäsgruppen genomsysras av tjänstvillighet, humanistisk människosyn.

Läs mer
Boka tid i VasastanBoka tid i Sollentuna

Aktuellt

<
>

Besök i Stavanger

Krysmyntha föreläste i Stavanger för kommunen. En heldag för skolorna i arbetet med hemmasittande eleven. En glädje och ära att kunna bidra!...
Läs mer

Socionomdagarna

Kom och träffa oss på Socionomdagarna! Vi finns på plats för frågor och funderingar i vår monter. Välkomna!...
Läs mer

Verksamheter

verksamhet

Boende

Framnäsgruppen arbetar utifrån ett könsneutralt förhållningssätt. Vi tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion.
Vi tar emot både planerade och akuta placeringar.

Läs mer

flik-openvard

Kris- och personalstöd

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.
Läs mer

flik-familjeradgivning

Familjerådgivning

Det enklaste sättet att boka tid hos oss är via vårt bokningssystem. Alla våra terapeuter finns inte med i detta system, så det går bra att kontakta oss om ni inte hittar någon tid som passar. Tiderna är 90 minuter och anpassade för familjerådgivning. Önskar ni enskilda samtal så kontakta oss och boka för manuell bokning
Läs mer

flik-personal

Kris- och personalstöd

Ett kris- och personalstödsavtal med Framnäsgruppen innebär att personal och ledning kan ges professionell hjälp med arbetsrelaterade och/eller privata problem. Syftet är att förebygga ohälsa hos medarbetaren och i sin förlängning sjukskrivning vilket i sin tur drabbar företaget hårt. Med Personalstödet blir det enkelt för medarbetarna att ta hjälp och förhindra att problem förvärras och att arbetsförmågan sätts ner.
Läs mer

Verksamheter

Boende

Framnäsgruppen arbetar utifrån ett könsneutralt förhållningssätt. Vi tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion…
Läs mer

Öppenvård

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna…
Läs mer

Familjerådgivning

Det enklaste sättet att boka tid hos oss är via vårt bokningssystem. Alla våra terapeuter finns inte med i detta system, så det går bra att kontakta oss om ni inte hittar någon tid som passar…
Läs mer

Kris- och personalstöd

Ett kris- och personalstödsavtal med Framnäsgruppen innebär att personal och ledning kan ges professionell hjälp med arbetsrelaterade och/eller privata problem…
Läs mer

Om oss

Vi lever vår vision genom att erbjuda ett stort utbud av tjänster som.

Framnäsgruppen är ett anrikt företag som har erbjudit stöd och hjälp till familjer under 25 år. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak som hela tiden befruktar och utökar vårt samlade kunskapsförråd. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation.

Läs mer

Framnäsgruppen är ett anrikt företag som har erbjudit stöd och hjälp till familjer under 25år- Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak som hela tiden befruktar och utökar vårt samlade kunskapsförråd. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation.