FRAMNÄSGRUPPEN

Om dig för dig

Framnäsgruppen erbjuder kvalificerat stöd för människor i kris med familjerådgivning, familjehem, boendestöd, skyddat boende, handledning m.m.

Läs mer

Aktuellt

Arbeta med oss på Framnäsgruppen!

Framnäsgruppen är ett företag i ständig utveckling och nu letar vi förstärkning till vårt team! Vi är en dynamisk arbetsplats som arbetar med barn, unga och vuxna som på olika sätt befinner sig i svårigheter. Vi har avtal med flera kommuner rörande f...
Läs mer

Nytt samarbete med Nollpunkten!

Framnäsgruppen strävar alltid efter att utvecklas för att bäst kunna möta våra klienters behov. Vi har nu inlett ett unikt samarbete med Nollpunkten för att öka skyddet för de i våra boenden som också befinner sig i ett missbruk. Nollpunkten arbetar...
Läs mer

Familjerådgivning

Alla relationer möter hinder som kan vara svåra att ta sig över. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp att skapa en dialog och komma vidare. Om ni bor i en kommun som vi har ett avtal med så betalar ni bara er hemkommuns egenavgift.

Om ni bor i en kommun utan avtal med oss eller önskar ha enskilda samtal så kostar dessa 1 050 kr per 45 minuter. Samtal bokas enklast genom vårt bokningssystem nedan.

Läs mer

Boka tid i Vasastan
Boka tid i Sollentuna

Verksamheter

 

 

 

verksamhet

Skyddat boende

Framnäsgruppen arbetar utifrån ett könsneutralt förhållningssätt. Vi tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion.
Vi tar emot både planerade och akuta placeringar.
Läs mer

 

 

flik-openvard

Öppenvård

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.
Läs mer

 

 

flik-familjeradgivning

Familjerådgivning

Det enklaste sättet att boka tid hos oss är via vårt bokningssystem. Alla våra terapeuter finns inte med i detta system, så det går bra att kontakta oss om ni inte hittar någon tid som passar. Tiderna är 90 minuter och anpassade för familjerådgivning. Även enskilda samtal bokas lättast via bokningssystemet.
Läs mer

 

 

flik-personal

Kris- och personalstöd

Ett kris- och personalstödsavtal med Framnäsgruppen innebär att personal och ledning kan ges professionell hjälp med arbetsrelaterade och/eller privata problem. Syftet är att förebygga ohälsa hos medarbetaren och i sin förlängning sjukskrivning vilket i sin tur drabbar företaget hårt. Med Personalstödet blir det enkelt för medarbetarna att ta hjälp och förhindra att problem förvärras och att arbetsförmågan sätts ner.
Läs mer

Verksamheter

Skyddat boende

Framnäsgruppen arbetar utifrån ett könsneutralt förhållningssätt. Vi tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion…
Läs mer

Öppenvård

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna…
Läs mer

Familjerådgivning

Det enklaste sättet att boka tid hos oss är via vårt bokningssystem. Alla våra terapeuter finns inte med i detta system, så det går bra att kontakta oss om ni inte hittar någon tid som passar…
Läs mer

Kris- och personalstöd

Ett kris- och personalstödsavtal med Framnäsgruppen innebär att personal och ledning kan ges professionell hjälp med arbetsrelaterade och/eller privata problem…
Läs mer

Om oss

Framnäsgruppen är ett anrikt företag som har erbjudit stöd och hjälp till familjer under 25 år. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak som hela tiden befruktar och utökar vårt samlade kunskapsförråd. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation.

Läs mer

GDPR

Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar information om dig själv. Vi utgår ifrån dataskyddsförordningen (GDPR) när det kommer till hanteringen av personuppgifter. Vill du veta mer om hur dina uppgifter behandlas kan du läsa den fullständiga policyn här: Policy för hantering av personuppgifter.