Bli familjehem

Kontakt

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Alla barn har rätt till en egen framtid

Enligt barnkonventionen är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd.

Att vara familjehem innebär ett åtagande som kan göra stor skillnad för barn som behöver extra stöd i livet. Det är oftast livsavgörande för barn och ungdomar som växer upp i en otrygg miljö. Familjehemmet behöver ha resurser för att ge barnet bekräftelse, respekt och omtanke.

Vi önskar alla att kärlek och omtanke kommer naturligt till ett barn. Ibland blir det inte så. Framnäsgruppens intention är att hitta familjer med ett engagemang och förståelse för barn som har behov av en trygg uppväxtmiljö.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Ett familjehem fungerar som ett stabilt och tryggt hem för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsmiljö. Alla familjer kan bli familjehem. Du/ni behöver ha plats för ett barn/ungdom både i hemmet och i ert hjärta. Du behöver känna ett engagemang och ha ett visst tålamod. Din familjekonstellation kan se ut på olika sätt; gift, sambo, ensamstående m.m. Det viktiga är att du/ni har ett ledigt rum där barnet/ungdomen kan få sitt egna utrymme.

Framnäsgruppens stöd

För att klara uppdraget som familjehem så behöver man stöd och hjälp att skapa den bästa förutsättningen för barnets uppväxt och framtid.

Vad erbjuder vi dig som är Familjehem hos oss?

  • En grundutbildning i att vara familjehem 
  • Nära och kontinuerlig kontakt med samordnaren
  •  Tillgång till spetskompetens för handledning i ditt uppdrag. 
  • Dygnet runt beredskap för att stötta dig ifall något akut eller oförutsett skulle hända.
  • En generös ersättning fördelad på arvode och omkostnadsersättning.

Förutom det praktiska får du/ni en erfarenhet och en betydande roll för en ung människas framtid. Våra familjehem berättar ofta om den positiva och givande erfarenheten det är att vara familjehem. De menar att familjen får en starkare sammanhållning, förståelse och öppenhet mot omvärlden.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Kontakt

Om du är intresserad av att bli familjehem eller bara har frågor om hur det fungerar kan du använda vårt frågeformulär. Du kan även mejla oss på info@framnasgruppen.se eller ringa oss på 08-755 2680.

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss