Funderar du på att bli Familjehem?

Kontakt

Vad är ett Familjehem?

Ett Familjehem är ett stabilt och tryggt hem för ett barn som saknar vårdnadshavare eller vars vårdnadshavare av olika anledningar inte klarar av att ge barnet det stöd som krävs för att barnet ska må bra och utvecklas på det sätt ett barn har rätt till. Ett Familjehem kan vara både par och ensamstående personer med förmåga att ge ett barn det stöd som krävs. Se nedan om du och/eller din familj kan bli Familjehem.

 • Som familjehem måste du vara beredd på att vara hemma med barnet/ungdomen åtminstone den första tiden och i bland under hela eller större del av placeringen. Detta gäller speciellt Förstärkta Familjehem för barn som behöver extra mycket stöd. (I dessa fall är även ersättningen till Familjehemmet högre.)
 • Du och din familj måste kunna bemöta barn och ungdomar med särskilda behov, samarbeta med socialtjänst och behandlare samt med barnets eller ungdomens familj. För detta behöver du behärska det svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
 • Som ett Familjehem hos oss behöver du ha ett neutralt humanistiskt förhållningssätt mot alla människor oavsett bakgrund.
 • Du måste kunna erbjuda barnet eller ungdomen ett eget rum, utan att någon i familjen behöver sova i ett gemensamt rum som till exempel vardagsrummet.
 • Du måste kunna visa att du inte förikommit i register hos Kronofogden, Socialtjänsten i de kommuner du bott i samt i Polisens brotts och misstankeregister. Du behöver även visa registerutdrag från Försäkringskassan som visar att du är fullgott frisk och arbetsför.

Framnäsgruppens Familjehem

Vad erbjuder vi dig som är Familjehem hos oss?

 • Framnäsgruppen erbjuder generös ersättning till sina Familjehem för att säkra att de har de resurser som krävs för att stötta den placerade barnet/ungdomen på bästa sätt.
 • Som Familjehem får du alltid en grundutbildning av oss och du har nära och kontinuerlig kontakt med samordnaren på Framnäsgruppen samt tillgång till hög kompetens vad gäller handledning i ditt uppdrag.
 • Framnäsgruppen har hög beredskap och redo att stötta dig ifall något akut eller oförutsett skulle hända.
 • Är du redan ett utrett familjehem, hör av dig snarast så sätter vi igång. Vi får idag fler placeringsförfrågningar än vi har möjlighet att ta emot.
 • Är du inte ett utrett familjehem Hör av dig för att boka in en kortare telefonintervju. Läs nedan om hur utredningen går till.

Hur går Familjehemsutredningen till?

 • Efter en första kortare telefonintervju kommer vi att be dig att fylla i ett formulär med frågor kring din familjesituation.
 • Nästa steg är att boka in ett hembesök där vår utredare går igenom frågeformuläret samt ställer ytterligare frågor. Till hembesöket är det bra om de intyg som krävs är samlade.
 • När utredningen är gjord med positivt utfall bokar vi in vår grundutbildning, går igenom hur våra avtal ser ut och ser till att du vet precis vad du kan förvänta dig av oss när vi arbetar med en Familjehemsplacering tillsammans.

Att arbeta som Familjehem och vara en ung persons primära stöd i en stökig tillvaro är ett oerhört givande jobb. Familjehemmen gör ofta livsavgörande skillnad i den placerades liv och tillsammans arbetar vi för att vända en negativ situation till en starkare och mer positiv framtid. Vi ska inte sticka under stol med att det är ett krävande arbete och stundtals till och med kan kännas misströstande. Vårt driv ligger i att vi har många historier om placeringar där barn kunnat återgå till sina familjer i och efter behandling, fått stadigvarande hem och där en tryggt och positiv väg mot vuxenlivet är en möjlig framtid istället för en avlägsen förhoppning.

Fyll i blanketten om du intresserad av att bli ett familjehem eller kontakta oss gärna för frågor så berättar vi mer.

 

 

 

 

 

 

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss