Boendestöd

Kontakt

Boendestöd

Framnäsgruppen bedriver boendestöd i våra stöd- och träningslägenheter. Det är en tjänst som vi anpassar till den enskildes och socialtjänstens behov.

Framnäsgruppen bedriver boendestöd i våra stöd- och träningslägenheter. Det finns många anledningar till varför ett stöd kan behövas. Vi kan till exempel erbjuda hjälp i situationer där det finns en psykiatrisk eller missbruksbakgrund eller där det funnits en hotbild.

Då alla människor är olika med olika erfarenheter och levnadssituationer anpassar vi oss efter var individs behov. Vår kompetenta och erfarna personal arbetar med att matcha alla önskningar.

 

Verksamheten riktar sig både till ungdomar och vuxna.

 

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss