Familjehem och Förstärkt Familjehemsvård

Kontakt

Vi söker nya familjehem!

Framnäsgruppen har lång kunskap, erfarenhet och engagemang att möta barn och unga oavsett problematik.

Framnäsgruppen på Socialtjänstens uppdrag

Samarbetet mellan socialtjänsten och Framnäsgruppen är förutsättningen för en framgångsrik familjehemsplacering. Vi sätter barnet/ungdomens behov först. Tillsammans med socialsekreteraren matchar vi barnets/ungdomens behov med rätt familj. 

 

Framnäsgruppen strävar alltid efter att arbeta transparent och tydligt med hög tillgänglighet. 

 

Vi kan komplettera med behandling och stöd för det enskilda barnet/ungdomen och/eller hela familjer med våra familjebehandlare och psykoterapeuter. Framnäsgruppen har en egen specialistenhet med spetskompetens inom barn och ungdomsvård. Inom specialistenheten finns även familjerådgivning, kompetens i trauma och krisbehandling samt erfarenhet av att arbeta med problematik kring våld i nära relationer.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Framnäsgruppen har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödda familjehem.

Kontakt

Har ni förfrågningar kring placeringar eller allmänna frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@framnasgruppen.se eller ringa oss på 08-755 2680

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss