Familjehem

Kontakt

Vi erbjuder följande insatser

Framnäsgruppen arbetar med ett mindre antal familjehem för att kunna arbeta med vårt Familjevårdsprogram, FFV (Förstärkt familjevård)

Vår familjehemsverksamhet skiljer sig enligt vår uppfattning mot andra typer av förstärkta familjehemsföretag då vårt syfte är att arbeta med den placerade och ursprungsfamiljen, och familjehemmet är ett av våra redskap för att lyckas med planeringen. Syftet med vårt förhållningssätt är att verka för att ungdomen ska kunna flytta hem, om så är möjligt, eller att hen ska kunna leva fullgott liv självständigt liv om det är planeringen för den enskilde. Vår förstärkta familjevår i familjehem bygger på ett specialanpassat behandlingsteam sätts samman utifrån den placerades behov och individuella förutsättningar. Teamet kan exempelvis bestå av en familjebehandlare, ungdomsbehandlare och en samordnare. Samordnarens uppgift är att handleda och styra behandlingsarbetet som utförs av den placerade, ursprungsfamiljen, familjehemmet och behandlingsteamet. Samordnaren ansvarar genomförandet och för rapporteringen till socialtjänsten.

Våra familjehem har även möjlighet att ta emot även andra placeringstyper, exempelvis ungdomar som varit utsatt för våld eller hot om våld i hemmet eller om de har behov av skydd på grund av hedersproblematik.

Kontakt

Krysmyntha Sjödin

verksamhetschef

08-755 26 80 (vxl)

info@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss