Familjehem

Kontakt

Framnäsgruppen söker familjehem

Framnäsgruppen har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödda familjehem.

Vi erbjuder förstärkta familjehem med erfarenhet, kunskap och engagemang där alla barn och unga oavsett problematik är välkomna.
Kompletterande behandling finns att tillgå intern, bland annat ungdomspsykoterapeuter, familjebehandlare och
kontaktpersoner.

Våra hem ligger i Stockholm, Uppland och Sörmland.

Det finns många barn i Sverige som under någon period behöver stöd av ett familjehem. Att vara familjehem är ett sätt att göra en insats för de här barnen. Som familjehemsförälder tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt eget hem, antingen under en kortare eller längre period.

Vem behöver ett familjehem?

Det finns många olika anledningar till att ett barn behöver komma till ett familjehem. Det finns barn som bara behöver tak över huvudet ett tag, och barn som behöver mer omfattande stöd och insatser. Barnets föräldrar kan ha en sjukdom, vara i missbruk eller av annan anledning inte ha den omsorgsförmåga som behövs. Det kan även vara något i barnets eller ungdomens livssituation som gör att det krävs ett miljöombyte, till exempel svårigheter i skolan, konflikter med föräldrarna, kriminalitet och missbruk.

Oftast har föräldrarna eller vårdnadshavarna till barnet gett sitt samtycke till placeringen, men om det finns särskilt starka misstankar om att ett barn far illa så kan socialtjänsten besluta om placering under tvång. Ett mål för familjehemmet är att barnet ska, om det är möjligt, återförenas med sin biologiska familj.

Kan du bli familjehem?

Eftersom förutsättningarna är olika för varje barn så kan ett familjehem se ut på många olika sätt. Det absolut viktigaste är att du är en trygg och stabil person med en ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Många barn och ungdomar som behöver ett familjehem har ett stort känslomässigt bagage med sig. Därför behöver du vara en engagerad och tålmodig person. Eftersom en del i uppdraget är att kommunicera med till exempel socialtjänst, god man eller barnets biologiska familj så är det viktigt att du är bra på att samarbeta. För att bli godkända som familjehem genomgår du och din eventuella partner en utredning.

Alla typer av familjer och kulturella bakgrunder är välkomna. Du kan vara ensamstående eller gift, med eller utan egna barn och du kan bo på landet eller i stan. Ditt hem kan se ut på olika sätt, men i många fall är det ett krav att barnet kan få ett eget rum. För vissa placeringar behöver familjehemsföräldern kunna vara hemma på hel eller deltid.

Det är viktigt att veta att ni när som helst kan ångra er eller tacka nej till en placering.

Hjälp och ekonomisk ersättning

Som familjehemsförälder står du aldrig ensam – du får stöd och vägledning av våra handledare som har stor erfarenhet av familjehemsplaceringar.

Du får ersättning för din insats, i form av både omkostnadsersättning och arvode. Beloppet varierar beroende på vad placeringen kräver av dig som familjehem – om det är ett barn som kräver stora insatser från dig blir beloppet högre. Ersättningen är från 600 kr per dygn.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Kontakt

Om du är intresserad av att bli familjehem eller bara har frågor om hur det fungerar kan du använda vårt frågeformulär. Du kan även mejla oss på info@framnasgruppen.se eller ringa oss på 08-755 2680.

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss