Familjehem och Förstärkt Familjehemsvård

Kontakt

Vi söker nya familjehem!

Framnäsgruppen har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödda familjehem.

Framnäsgruppen erbjuder Förstärkta familjehem med erfarenhet, kunskap och engagemang där alla barn och unga oavsett problematik är välkomna. Vi kan komplettera med behandling och stöd för det enskilda barnet och/eller hela familjer med våra egna Familjebehandlare och Psykoterapeuter med speciell kompetens av barn och ungdomsproblematik samt Familjeterapi. Vi har även intern kompetens i trauma- och krisbehandling samt erfarenhet av att arbeta med problematik kring våld i nära relation.

Framnäsgruppen, på Socialtjänstens uppdrag

Samarbetet med Socialtjänsten ser vi som oerhört viktigt och vi strävar alltid efter att arbeta transparent och tydligt med hög tillgänglighet i de uppdrag vi tar oss an. Med fokus på beställningen sätter vi det placerade barnet eller ungdomen främst för att verka för ett verkligt förändringsarbete.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Kontakt

Om du är intresserad av att bli familjehem eller bara har frågor om hur det fungerar kan du använda vårt frågeformulär. Du kan även mejla oss på info@framnasgruppen.se eller ringa oss på 08-755 2680.

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss