Hemmasittarprogram

Kontakt

Vad är hemmasittarprogram?

Framnäsgruppens hemmasittarprogram är en del av vår öppenvård. Det syftar till att hjälpa barn och unga att bryta isolering och uppta sysselsättning utanför hemmet.

Hemmasittare är barn och unga som vill gå till skolan men som inte vågar eller kan förmå sig att göra det. Oftast finns det inte heller ett socialt liv eller aktivitet utanför hemmet utan personen befinner sig i isolering. Det är inte alltid lätt att avgöra vem som har motivationen men inte klarar att bryta mönstret och vem som väljer att avstå skolan. Vår riktlinje får ibland vara att vi anar viljan.

 

Vi arbetar utefter Nyckelmetoden som har utarbetats av Krysmyntha Sjödin och Maria Gladh (www.hemmasittare.se). Den bygger på tvärprofessionell samverkan mellan det psykosociala och det pedagogiska med samtidiga insatser och med hjälp av digitala och sociala medier. Metoden inbegriper den struktur som är nödvändig för att nå framgång  i arbetet med unga som isolerat sig hemma, vare sig det är på grund av en stressande skolmiljö eller av andra skäl. Insatsen inkluderar samordning med skola, familjestöd och individuell samtalsbehandling.

 

Alla våra insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan i sin tur ger Framnäsgruppen uppdraget.

Ledstjärnor i vårt arbete

  • Alla ungdomar har rätt, oavsett färdighetsnivå, att tillskansa sig kunskap. Det är vi vuxna som måste hitta lämpliga vägar för att växande och lärande ska kunna komma till stånd.
  • Isolering från omvärlden är inte främjande för den personliga utvecklingen och den psykosociala hälsan. Att motverka isolering är att verka för en ljusare framtid med en aktiv delaktighet i samhället.
  • Genom att ge respekt och ansvar till en annan person ger man denna människa möjligheten att växa i sig själv. Vi ska kommunicera direkt med ungdomen, som själv ska få möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål. Delaktighet är nyckeln.
  • Fungerar inte det vi tillsammans planerat ska vi i första hand rannsaka oss själva och be ungdomen berätta hur vi kan ändra oss.
  • All hjälp är bra hjälp, men bara om den kommer vid rätt tidpunkt. Det är ungdomens behov som ska styra vår timing i arbetsgången, inte våra egna ambitioner och önskemål.

Du är varmt välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar kring de utmaningar du står inför. Vill du besöka oss kan du göra det på vårt huvudkontor på Tulegatan 27 i centrala Stockholm.

 

Kontakt

Krysmyntha Sjödin

verksamhetschef

08-755 26 80 (vxl)

info@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss