Jobbtorg Stockholm – Anhörigkvällar för dig som har en ung arbetslös i din närhet

Jobbtorg Stockholm – Anhörigkvällar för dig som har en ung arbetslös i din närhet

I vårt arbete möter vi dem som "hemmasittare", unga med psykisk ohälsa, personer i skyddade boenden och i andra utsatta situationer. Vårt arbete inkluderar inte sällan även de anhöriga som ofta behöver både stöd och utbildning för att kunna finnas till hands för sina närstående. Det behandlande arbetet är en viktig del i processen att komma ur en svår situation och att hitta rätt samhällsinsatser kan betyda mycket för bestående hälsosam utveckling.

Vi vill uppmärksamma att Jobbtorg Stockholm arrangerar flera anhörigkvällar under våren riktade till anhöriga åt 16-29-åriga stockholmare som är utan arbete och studier.

I vårt arbete möter vi dem som "hemmasittare", unga med psykisk ohälsa, personer i skyddade boenden och i andra utsatta situationer. Vårt arbete inkluderar inte sällan även de anhöriga som ofta behöver både stöd och utbildning för att kunna finnas till hands för sina närstående.
Det behandlande arbetet är en viktig del i processen att komma ur en svår situation och att hitta rätt samhällsinsatser kan betyda mycket för bestående hälsosam utveckling.

Under kvällarna kommer Jobbtorgs personal berätta om det kostnadsfria stöd som staden erbjuder för unga utan sysselsättning.
Tillfällena är gratis och ingen föranmälan krävs.
Till information om Anhörigkväll