Krysmyntha delar kompetens i Arvika

Krysmyntha delar kompetens i Arvika

I förra veckan var Krysmyntha Sjödin (Framnäsgruppens verksamhetschef) i Arvika och gästföreläste på en Tematräff för socialtjänst och skolpersonal i ämnet Hemmasittare. Det var på gränsen lite för långt att resa för två timmars föreläsning men dagen erbjöd mycket bra samtal och syftet med bra kunskap är ju att dela den tycker vi på Framnäsgruppen.


I förra veckan var Krysmyntha Sjödin (Framnäsgruppens verksamhetschef) i Arvika och gästföreläste på en Tematräff för socialtjänst och skolpersonal i ämnet Hemmasittare. Det var på gränsen lite för långt att resa för två timmars föreläsning men dagen erbjöd mycket bra samtal och syftet med bra kunskap är ju att dela den tycker vi på Framnäsgruppen.
En av åhörarna delade information om hur de arbetade med vuxna hemmasittare. När man tänker hemmasittare så tänker man ju ofta barn och ungdomar, men vad händer dessa om de inte får hjälp innan de blir 18?

Begreppet hemmasittare innefattar även personer över 18 år.

Forskning visar att de barn som inte får hjälp att bryta den isolering som hemmasittandet innebär, ofta fortsätter att leva i isolation som vuxna. Som vuxen betyder det ofta psykisk ohälsa och arbetslöshet med stora svårigheter att bryta sin isolering. Rent praktiskt är insatserna till vuxna hemmasittare svårare att genomföra och det är svårare att nå dessa människor då de som vuxna själva måste orka söka vård. Det finns hjälp att få. Vi har tidigare länkat till Jobbtorg Stockholms aktivitet med anhörigstöd som är en del i arbetet. Men naturligtvis hade det underlättat för de personer som lever med hemmasittarproblematik om det hade behandlats redan i skolåldern.

Framnäsgruppen tar sig löpande an öppenvårdsuppdrag för barn med hemmasittarproblematik och bidrar på det sättet direkt till bättre livssituationer för dessa personer. Det är samtidigt inte tillräckligt många som nås av det stödet och många barn får utstå många insatser från BUP, socialtjänst och skola i all välmening med lite eller bristande resultat. Vad vi kunde höra under temadagen var viss frustration från skolpersonal och socialtjänst kring svårigheterna att koordinera stödet och brist på kompetens i flera led.

Det finns möjligheter att boka Krysmyntha som föreläsare och man kan kontakta henne för en utbildningsdag, hel eller halv. Framnäsgruppen erbjuder även handledning till personal som känner att de behöver stöd i dessa frågor. Har du frågor eller idéer om hur du eller din grupp skulle kunna få stöd. Hör av dig till oss!

Läs gärna mer om Krysmynthas arbete med hemmasittare på http://www.hemmasittare.se/