Om oss

Kontakt

Hur allt började

Framnäsgruppen startade som eget företag 1991 efter att ha funnits i Stockholms läns landstings regi sedan 1975. Namnet kommer ifrån Framnäsviken i Djursholm där verksamheten startade i form av en terapiskola. När verksamheten övergick i egen regi var det den första landstingsorganisation som gick ut på ”egna ben” och fick därmed stor uppmärksamhet. Personalen ville pröva en ägarform där alla hade lika ägande och bildad därför det personalägda företaget Framnäsgruppen.

Idag

25 år senare, har företaget flertalet verksamhetsområden med välutbildade terapeuter och ett nätverk av konsulter i samarbete. Vi är i ständig utveckling och lågan för familjer och människor i kris brinner konstant.

Målsättning

Framnäsgruppens målsättning har från första början varit att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig respekterade, väl bemötta och lyssnade på. Det är kundens behov och mål som är avgörande i skapandet av uppdraget och vid val av metod. Uppdragen följer vi alltid upp månadsvis med uppdragsgivaren.

Våra ideologiska utgångspunkter, förhållningssätt och metoder omfattar alla som arbetar inom företaget. Våra klienter och kunder ska uppfatta samstämmighet oavsett vilken tjänst som anlitas och av vem.

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss