Välkommen till Framnäsgruppens terapimottagning.

Kontakt

Varför gå i terapi?

Det finns många olika anledningar till att gå i terapi. Du kan använda terapi för att bättre förstå dig själv och dina relationer och du kan uppsöka terapi när något gör ont eller känns för svårt att klara av själv. Framnäsgruppen erbjuder individuell psykoterapi samt par- och relationsterapi hos erfarna Legitimerade Psykoterapeuter och erfarna terapeuter under pågående psykoterapiutbildning. Välkommen att kontakta oss för alla typer av funderingar och frågor.

Terapi för barn och unga

Barn och ungdomar är välkomna i terapi hos oss. Precis som hos vuxna kan orsakerna till behov av terapi vara många. Vi rekommenderar först och främst att man söker sig till husläkare samt Barn- och ungdomspsykiatrin då ett barn inte mår bra. Den terapi vi erbjuder ska ses ett komplement till det stöd man kan få ifrån Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Våra terapeuter har också mångårig erfarenhet av att behandla psykologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Vi har kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), antisocialt beteende, problematisk skolfrånvaro samt sorg, trauma och kris hos barn och ungdomar.

Familjeterapi

I familjeterapin ser vi både till hela familjen och individerna som utgör den. Vi brukar rekommendera att de vuxna i familjen kommer till samtal först och sedan bjuda in barnen om det blir fortsättningen i terapin. Ibland kan det vara lämpligt att familjeterapin kompetteras med individuell terapi hos någon av parterna.

Vi utgår alltid från ett humanistiskt förhållningssätt i alla våra möten. Alla familjer ska känna sig trygga i samtal med oss oavsett bakgrund.

Individuell Terapi

Individuell terapi utgår från dig och det du vill utveckla hos dig själv. Du kan gå i terapi för generell ökad självkännedom eller för att bearbeta ett trauma, rädslor eller annat som blivit ett problem för dig i ditt liv dina relationer och din vardag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

 • Existentiella problem och personlig utveckling
 • Kris och sorgebearbetning
 • Låg självkänsla och dåligt självförtroende
 • Dålig motivation, nedstämdhet, depression och utmattningssyndrom
 • Oro, ångest, och generaliserad ångest
 • Paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom
 • PTSD – posttraumatiskt stressyndrom
 • Relationsproblem, anknytningsproblematik
 • Förlossningsdepression och föräldrastöd
 • Destruktiva relationer och våld i nära relationer
 • Sex och samlevnadsproblem

Vi erbjuder behandling och samtal med Legitimerade Psykoterapeuter och med terapeuter under utbildning som har lång erfarenhet av familjebehandling. Nedan kan du läsa mer om våra terapeuter och deras bakgrund.

Välkommen att kontakta oss på telefon 08-726 55 80 eller maila er förfrågan till info@framnasgruppen.se

Pris:
1050 kr per 45 minuter

1450 kr per 90 minuter

Läs om våra terapeuter nedan eller kontakta oss för råd kring vilken terapeut som passar dig.

Våra Terapeuter

Susan Hanshoff

Legitimerad Psykoterapeut med inriktnning på Familjeterapi.
Susan har arbetat familjebehandlande sedan 1990, har speciell inriktning på familj- och tonårsproblematik och utbildad inom emotionellt fokuserad terapi (EFT). Hon har särskild kunskap i frågor kring våld i nära relation. På Framnäsgruppen arbetar Susan med Familjerådgivning, Förstärkt Familjehemsvård och Handledning.
Språk: Svenska och Engelska

Suzanne Gieser

Legitimerad Psykoterapeut med inriktning på relationsterapi.
Suzanne har speciell kompetens i kris- och traumabearbetning och utför EMDR-terapi samt utbildar i krisledning. Hon har även lång erfareneht av undervisning och utbildning och konflikhantering i grupp. På Framnäsgruppen arbetar Suzanne med Familjerådgivning, Krisstöd samt Handledning.
Språk: Svenska, Engelska och Tyska.

Kontakta oss speciellt för terapi på Persiska eller Spanska, då vi samarbetar med terapeuter på dessa språk.

Fyll i blanketten om du intresserad av att bli ett familjehem eller kontakta oss gärna för frågor så berättar vi mer.

 

 

 

 

 

 

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss