Saknad i Skolan – Ny bok av Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh

Saknad i Skolan – Ny bok av Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh

Hemmasittare är barn och unga som vill gå till skolan men som inte kan förmå sig att göra det. Som lärare kan det vara svårt att veta hur en bäst kan arbeta för att hjälpa en elev att klara av att återvända till skolan. Boken Saknad i Skolan – En vägledning för lärare – att arbeta

Hemmasittare är barn och unga som vill gå till skolan men som inte kan förmå sig att göra det. Som lärare kan det vara svårt att veta hur en bäst kan arbeta för att hjälpa en elev att klara av att återvända till skolan. Boken Saknad i Skolan - En vägledning för lärare – att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare av Framnäsgruppens verksamhetschef Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh avser att fungera som ett stöd för skolans anställda i deras arbete.

 

Saknad i Skolan utgår ifrån Nyckelmetoden, en tvärprofessionell metod utarbetad av de två författarna. Metoden sätter eleven i fokus men med föräldrar och skola som viktiga stöttepelare i arbetet. Även Framnäsgruppens arbete med hemmasittare baseras på denna grund. Boken tar upp fyra stycken elevstudier. Genom dessa presenteras Nyckelmetoden och verktyg utifrån vilka skolan kan arbeta tillsammans med eleven och föräldrar för att bryta elevens isolering och hjälpa den tillbaka till skolan.

 

Beställ boken hos Gothia fortbildning  och läs mer om Nyckelmetoden på www.hemmasittare.se.