Skyddat boende

Kontakt

Skyddat boende

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion.
Vi tar emot både planerade och akuta placeringar.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheterna är bemannade dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende.

På våra boenden arbetar kvalificerade boendestödjare samt terapeutisk expertis. Personalen har spetskompetens inom familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet.

Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje våldsutsatt persons behov av stöd och hjälp.

Riskbedömningar

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och HCR-20. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

På boendet

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består dels av små lägenheter och dels av gruppboende där man delar på gemensamma utrymmen så som kök, vardagsrum och badrum. Boendena har tillgång till gym och lekrum. Vi tar emot husdjur i avsedda lägenheter/rum.

Varje placerad våldsutsatt person hos Framnäsgruppen blir tilldelad en samordnare. Samordnarens roll är att följa upp den våldsutsattas mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal. Den placerade har tillgång till samtalsterapeut en till två gånger i veckan inom Framnäsgruppens regi för samtal utöver de stödsamtal som personalen svarar för.

Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren utföra trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet, sociala intensivutredningar och övrigt kompetens som tillfrågas.

Trygghet och säkerhet

Våra boenden är utrustade med skalskydd, men det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att:

  • Ej röja vistelseadress till någon
  • Begränsning av sociala medier
  • Byta telefon/telefonnummer
  • Adressändra
  • Ansöka om sekretessmarkering
  • Delta i säkerhetssamtal med Framnäsgruppens säkerhetsansvarige

Boendena har lokala säkerhetsföreskrifter och väl inarbetade säkerhetsrutiner. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för egen räkning utan också för andra medboendes räkning.

Barn i boendet

Det är väl känt att barn far mycket illa i situationer där en förälder utsätts för våld. Inte sällan har våldet utövats av närstående. När en förälder utsätts för våld måste alla skyddas, framför allt barnen. När en förälder och barn placeras i skyddat boende far ofta barnen extra illa. Det är belagt att barn som bevittnat våld kan få bestående känslomässiga men om man inte sätter in rätt insatser för både barn och förälder. När en vuxen våldsutsatt med barn placeras i vårt boende har vi därför stort fokus på barnet och föräldraskapet. Boendet erbjuder samtalsstöd till såväl den våldsutsatta vuxne som till medföljande barn samt pedagogisk barnverksamhet. Det är också möjligt att köpa till specifika tjänster tex förälder/barn/samspelsinsatser och Trappan-samtal för barn som bevittnat våld. Vid längre boendevistelse skrivs barn in i närbelägen skola/förskola. När en förälder med barn placeras på boende tillsätter placerande socialtjänst även en barnhandläggare som skall utreda situationen för barnet. Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov.

Välkommen att kontakta oss:

076-707 85 38

skarven@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss