Skyddat boende

Kontakt

Skyddat boende

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi har boende med dygnet runt bemanning men även enskilda lägenheter och tar emot både planerade och akuta placeringar för skyddat boende. Boende finns både i Stockholm och på mindre orter med möjlighet till transport.

 

Vi finns alltid tillgängliga på 073-258 98 99 eller på skarven@framnasgruppen.se

Verksamhetsbeskrivning

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer oavsett bakgrund. I våra boenden finns det möjlighet för placering av både små och stora familjer i behov av skydd. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder utöver boende även stöd i form av bland annat samtal och hjälp med myndighetskontakter.

 

Vår personal har lång erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. På boenden arbetar både kvalificerade boendestödjare och terapeuter. Personalen har spetskompetens inom områden som familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet. Verksamheterna är bemannade dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende.

 

Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje persons behov av stöd och hjälp.

 

På boendet

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består dels av små lägenheter och dels av gruppboende där man delar på gemensamma utrymmen så som kök, vardagsrum och badrum. Boendena har tillgång till gym och lekrum. Vi tar emot husdjur i avsedda lägenheter och rum.

 

Varje placerad person hos Framnäsgruppen blir tilldelad en samordnare. Samordnarens roll är att följa upp den boendes mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal. Den boende har tillgång till samtalsterapeut en till två gånger i veckan utöver de stödsamtal som personalen svarar för.

 

Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren utföra trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet, sociala intensivutredningar och övrigt kompetens som tillfrågas.

Barn i boendet

Det är väl känt att barn far illa i situationer där en förälder utsätts för våld. Det är även bevisat att utan rätt insatser för både barn och förälder riskerar barn som bevittnat våld få bestående men. Det är därför självklart att vi inte bara välkomnar barn utan också erbjuder speciella insatser för dem. På våra boenden lägger vi stort fokus på föräldraskapet och relationen inom familjen. Vi har samtalsstöd både för barn och för vuxna. Vi erbjuder pedagogisk barnverksamhet och vid en längre vistelse skrivs barn in i närbelägen skola eller förskola. Det finns också möjlighet att köpa till extra insatser så som Trappan-samtal.

 

När en förälder med barn placeras på boende tillsätter placerande socialtjänst en barnhandläggare som skall utreda situationen för barnet. Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov.

Riskbedömningar

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och HCR-20. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

Trygghet och säkerhet

Att alla ska känna sig trygga på våra boenden. Boendena är utrustade med skalskydd och lokala säkerhetsföreskrifter och har väl inarbetade säkerhetsrutiner. Det viktigaste arbetet består dock i förebyggande åtgärder. För att de ska lyckas krävs att den boende är en samarbetspartner i sin egen säkerhet. Det finns därför några regler som måste följas vid en placering hos oss. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för sin egen skull utan också för andra medboendes skull.

  • Ej röja vistelseadress till någon
  • Begränsning av sociala medier
  • Byta telefon/telefonnummer
  • Adressändra
  • Ansöka om sekretessmarkering
  • Delta i säkerhetssamtal med Framnäsgruppens säkerhetsansvarige
En flicka som bär en pojke på ryggen på en sommaräng

Samarbete med Nollpunkten

Framnäsgruppen har ett samarbete med Nollpunkten för att bättre kunna erbjuda behandling för missbruk i samband med en placering. Nollpunkten arbetar med vuxna som har ett missbruk och tillhandahåller förlängd avgiftning samt stöd och motivation.

 

Målsättningen är att tillsammans kunna fånga upp en målgrupp som lätt hamnar mellan stolarna. Vi önskar bidra till att fler får skydd mot våld och bereda en väg för ett självständigt liv utan missbruk.

 

För mer information om Nollpunkten besök deras hemsida www.nollpunkten.se

Välkommen att kontakta oss:

073-258 98 99

skarven@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss