Stöd- och träningsboende

Kontakt

Stöd- och träningsboende för ungdomar och vuxna

Framnäsgruppen AB erbjuder stöd- och träningsboende för personer som har behov av att ta nästa steg i processen.

Framnäsgruppen ser alla placeringar utifrån ett holistiskt perspektiv. Allt utgår från den enskildes behov. Erfarenheten visar att en person som flyttar mellan olika typer av boendeinsatser riskerar att få börja om. Vårt uppdrag är kunna erbjuda olika typer av lösningar, baserat på den enskildes behov.

Man kan antingen placeras direkt i ett av våra stöd- och träningsboenden, eller så kan en placering ske inom ramen för en planering som har inletts i något av våra andra boenden.

I stöd- och träningsboende kan den enskilde erbjudas stöd i form av kontaktperson eller samordnare men även mer kvalificerat kris och samtalsstöd om det bedöms nödvändigt. Vår specialistenhet kan även tillgodose behov som terapi och liknande som en tilläggstjänst.

Välkommen att kontakta oss:

073-258 98 99
skarven@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss