Stöd- och träningsboende

Kontakt

Stöd- och träningsboende för ungdomar och vuxna

Framnäsgruppen AB erbjuder stöd- och träningsboende för personer som har behov av att ta nästa steg i processen.

Framnäsgruppen gör alla sina placeringar utifrån den enskildes behov. Vår erfarenhet har visat att en person som flyttar mellan olika typer av boendeinsatser kan få det svårt att fokusera på sitt mående. När grundtryggheten, som ett boende är, förändras uppstår ofta känslan av att man får börja om. Vårt uppdrag är kunna erbjuda olika typer av olika nivåer av stöd för att underlätta en mer sammanhängande omsorgskedja där den enskilde får chans att få hålla kvar vid fungerande kontakter även om stödbehovet förändras. Vi erbjuder alla som har blivit akut placerade hos oss att även få ett fortsatt boende med anpassat stöd. Man kan såklart även placeras direkt i ett av våra stöd- och träningsboenden med en påkopplad insats på rätt nivå med den egna förmågan.

 

I stöd- och träningsboende får den enskilde alltid en samordnare som ger stöd och hjälper till med det praktiska. En samordnare ansvarar även för kommunikationen med uppdragsgivare, involverade myndigheter och deltar i samverkande möten. Finns det behov av specialiserat stöd så som psykoterapeutiska samtal, missbruksbehandling eller annat, så kan vi även erbjuda det.

 

Våra stödboenden finns i Stockholms innerstad samt i dess kranskommuner. Vi har även lägenheter i mindre orter med max 2 timmar bilväg från Stockholm City.

Välkommen att kontakta oss:

073-258 98 99
skarven@framnasgruppen.se

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss