Utbildning

Kontakt

Allmän info

Framnäsgruppen erbjuder utbildningar i krisarbete. Vill du boka utbildning eller har funderingar är du välkommen att ringa vår växel öppen vardagar 8-17 på 08-755 26 80 eller maila oss dygnet runt på info@framnasgruppen.se

Krisutbildning

Kriskunskap – hel eller halvdag

Ger information om vad som är en kris och hur en sådan kan utvecklas. Den ger grundläggande kunskaper i vanliga reaktioner och PTSD samt utförande av tidiga insatser för både grupper och individer. Utbildningen erbjuds både som halvdagskurs och som en mer ingående heldagsutbildning som också utbildar i hur en arbetsplats kan gå vidare efter en kris.

Bemötande – halvdag

Kursen lär ut hur en bäst bemöter den som har haft en kris eller hamnat i en krissituation. Lär även ut hur en hanterar hotfulla eller stressade människor under en pågående situation.

Psykologiska förberedelser – halvdag

Vad är psykologiska krisförberedelser och vem är det som behöver dem? Utbildning i hur en bäst kan göra sin arbetsplats redo att hantera en kris om det skulle uppstå en.

Ledarskap vid kriser – heldag

Vilka förutsättningar och vilket ansvar har en chef om en kris uppstår? Lär ut hur en chef kan lära sig att känna igen PTSD och sorg samt olika reaktioner vid kris och stress. Hur hjälper och avlastar en bäst en grupp eller individ efter en kris?

×
Oavsett fundering eller fråga är du välkommen att höra dig till oss